Jakie dokumenty są niezbędne do złomowania auta?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis
Jakie dokumenty są niezbędne do złomowania auta?

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Proces złomowania pojazdów podlega ścisłym regulacjom i podczas przekazania pojazdu Stacje Demontażu Pojazdów muszą wymagać kompletu dokumentów. Jakie to dokumenty? Przedstawiamy to poniżej.

Złomowanie auta – dokumenty wymagane podczas oddawania pojazdu na złom

Aby oddać samochód na złom, zabierz ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający Twoją tożsamość i koniecznie dowód rejestracyjny pojazdu. Warto wiedzieć, że jeśli dojdzie do zgubienia dowodu rejestracyjnego, to istnieje możliwość wydania zduplikowanego dokumentu. Zaś w sytuacji, gdy dowód rejestracyjny samochodu został zatrzymany przez Policję, można zgłosić się do Wydziału Komunikacji, w którym jest zarejestrowany pojazd, i poprosić o zaświadczenie, które jest równoznaczne z dowodem lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu rejestracyjnego.

Karta pojazdu, o ile została wydana, powinna być dołączona do reszty dokumentów. W sytuacji, gdy doszło do zniszczenia lub zgubienia karty pojazdu, konieczne będzie wypełnienie oświadczenia.

Wymagany jest także dokument potwierdzający, że osoba oddająca pojazd jest jego właścicielem – może to być umowa kupna-sprzedaży. Jeśli osoba, która oddaje samochód na złom nie jest jego właścicielem, konieczne będzie przedstawienie upoważnienia podpisanego przez właściciela pojazdu. Natomiast jeśli istnieje więcej niż jeden właściciel pojazdu i któryś z nich nie może być obecny podczas oddawania auta, powinien on przekazać obecnemu właścicielowi podpisane przez siebie upoważnienie.

W sytuacji, gdy decydujemy się na demontażu pojazdu zarejestrowanego na firmę, wymagany będzie również wpis do ewidencji działalności gospodarczej, upoważnienie do kasacji pojazdu dla osoby, która będzie dokonywać jego wyrejestrowania, a także należy okazać dowód osobisty właściciela.

Oddając samochód na Stację Demontażu Pojazdów, warto wiedzieć, że auto nie musi posiadać obu tablic rejestracyjnych, aczkolwiek na czas holowania powinny one być zamontowane na pojeździe. Złomowanie pojazdów bez tablic rejestracyjnych wymaga złożenia stosownego oświadczenia o ich zagubieniu lub zniszczeniu w punkcie demontażu samochodu.

Jakie informacje znajdziemy w dowodzie rejestracyjnym?

W dowodzie rejestracyjnym znajdziemy informację, czy karta pojazdu została wydana – jeśli w polu „Nr Karty Pojazdu” będzie widniał numer, oznacza to, że wydano kartę, w przeciwnym razie w tym miejscu będzie adnotacja „nie wydano”.

Złomowanie samochodu na Stacji Demontażu Pojazdów

Zgodnie z Ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r., pierwszym krokiem, który należy podjąć, jeśli chcemy zezłomować auto jest wybór Stacji Demontażu Pojazdów, która posiada zezwolenie od Marszałka Województwa.

Warto pamiętać, iż aby zezłomować auto, pojazd musi posiadać numer VIN lub numer nadwozia, podwozia lub ramy.

Po przyjęciu pojazdu stacja demontażu samochodu dokonuje jego rozmontowania, uzyskując w ten sposób elementy, które mogą zostać wykorzystane ponownie. A pozostałe części podlegają utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli stacja zdecyduje się na pozyskanie podzespołów z Twojego auta, konieczna będzie umowa kupna-sprzedaży.

Stacja Demontażu Pojazdów unieważnia dokumenty samochodu, takie jak: dowód rejestracyjny, kartę pojazdu oraz tablice rejestracyjne pojazdu. Następnie wydaje oświadczenia o ich unieważnieniu oraz stosowne oświadczenie potwierdzające przyjęcie kompletnego lub niekompletnego pojazdu. Od pracownika stacji odbieramy trzy egzemplarze dokumentu – po jednym dla właściciela pojazdu, właściciela stacji demontażu i do przedstawienia w Wydziale Komunikacji.

Kolejnym krokiem jest wyrejestrowanie pojazdu w ciągu 30 dni od dnia zezłomowania pojazdu. Aby tego dokonać, musisz udać się do właściwego Wydziału Komunikacji (przepisy ściśle regulują tę kwestię – pojazd podlega wyrejestrowaniu w miejscu ostatniej rejestracji) i przedstawić dowód osobisty, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, tablice rejestracyjne, potwierdzenie polisy OC oraz zaświadczenie ze Stacji Demontażu Pojazdów o zezłomowaniu samochodu. Warto pamiętać, iż aby wyrejestrować pojazd, konieczny jest również wniosek właściciela. Ponadto należy także przedstawić dowód wpłaty – opłata za wyrejestrowanie pojazdu wynosi 10 złotych i można ją wpłacić np. na rachunek bankowy wydziału komunikacji.

Jeśli nie chcesz płacić OC na kolejny rok, poinformuj ubezpieczyciela o oddaniu na złom samochodu. Jeżeli opłaciłeś składkę OC na krótko przed złomowaniem, możesz ubiegać się o zwrot części składki. Co ważne, zwrot będzie liczony od dnia złomowania, a nie wyrejestrowania samochodu. Warto również pamiętać, aby  opłacić ewentualne zaległości w ubezpieczeniu OC, gdyż jeśli będziemy chcieli zezłomować pojazd bez aktualnej polisy OC, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na nas karę finansową.

uszkodzony samochód

Fot.: monkeybusiness/elements.envato.com

Ile kosztuje złomowanie auta?

Zezłomowanie samochodu jest opłacalne:

  • w przypadku stwierdzenia szkody całkowitej, która powstała po wypadku drogowym,
  • gdy poruszanie się wyeksploatowanym samochodem może być niebezpieczne dla kierującego i innych użytkowników ruchu drogowego,
  • lub w przypadku pojazdów będących w kiepskim stanie technicznym i nienadających się do dalszej eksploatacji,
  • gdy wartość pojazdu jest zbyt niska w stosunku do wysokości składki OC.

Kasacja pojazdów nic nie kosztuje właściciela samochodu. To on otrzymuje pieniądze za przekazanie auta. Wysokość kwoty zależy od wagi pojazdy. Zazwyczaj waha się ona w okolicach 300-500 zł. Ale jeśli auto nie będzie kompletne, czyli jego masa będzie mniejsza niż 90 proc. masy nowego pojazdu, to stacja kasacji samochodu może pobrać opłatę od właściciela. Opłata nie może być wyższa niż 10 zł za każdy brakujący kilogram.

Kasacja a złomowanie samochodu – różnice

Kasacja auta to przekazanie samochodu na części i jego utylizację, natomiast zezłomowanie pojazdu polega na przekazaniu samochodu do odpowiedniej stacji, w której przekazujemy dokumenty oraz poprawnym wyrejestrowaniu auta.

Złomowanie aut – podsumowanie

Przekazując samochód na Stację Demontażu Auta, obowiązkowo musimy mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający naszą tożsamość, a także dowód rejestracyjny pojazdu, kartę pojazdu (jeśli taka była wydana) lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym.

Jeśli interesuje Cię złomowanie samochodu w Małopolsce, sprawdź „złomowanie pojazdów w Krakowie„.

Zdjęcie główne: coffeekai/elements.envato.com

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*